CIRCD selected publications

2020

Bojsen-Møller, M., S. Auken, A. Devitt & T.K. Christensen. 2020. Illicit genres: The case of threatening communications. Tidsskriftet Sakprosa 12(1), 1-53. DOI.

2019

Christensen, T.K. 2019. Indirect threats as an illegal speech act. Ken Ramshøj, Henrik Jørgensen, Johanna Wood (red.) The Sign of the V: Papers in Honour of Sten Vikner. Aarhus: AU Library Scholarly Publishing Services, 113-130. DOI.

2018

Christensen, T.K. & T.J. Jensen. 2018. Og sådan noget i den stil: Generelle udvidere i moderne dansk talesprog.K Christensen mfl. (red.). Dansk til det 21. århundrede: Sprog og samfund. København: U Press. 73-91.

2017

Brian L. Due: "Multimodal interaktionsanalyse. Med videoetnografisk dataindsamling"
Samfundslitteratur

2016

Gravengaard, G. & Landgrebe, J.: "Tænk altid kommunikation som interaktion". Kommunikationsforum.

Landgrebe, J. & Gravengaard, G.: "Bedre intern kommunikation giver konkurrencefordele". Videnskab.dk

Due, B. & T. Borgnakke: Big thick blending: Qualifying Service Design Thinking through behavioural methods and network granularity & extension. In: Working papers on interaction and communication, Vol. 2, 2016.

Due, B.: En systematik for ideudviklingsformater. MedieKultur: Journal of media and communication research, Vol. 32, No. 60, pp. 165-195.

Due, B.: Co-construction of Imagnitation spaces -: A multimodal analysis of the interactional accomplishment of imagination.

Due, B.: Er small data big datas overhang? Kommunikationsforum.

Due, B.: Fælles orientering som ressource for idéudvikling: En single case analyse baseret på Distributed Cognition (DC) & Conversation Analysis (CA). NyS, Vol. 50, pp. 86-119.

Due, B. The social construction of a Glasshole: Google Glass and multiactivity in social interaction. PsychNology, Vol. 13, NO. 2-3, pp. 149-178.

Due, B.: Doing being a blind person navigating: The orderliness and joint accomplishment of co-constructing a blind person navigating, Space and Culture. 

Gravengaard, G. & Rimestad, L.: "'Is this a good news story?' Developing professional practice in the newsroom". I: Hovden, Nygren & Zilliacus-Tikkanen (Eds.): Making journalists through journalism education: Nordic perspectives. Nordicom Review

Kock, Christian & Mie Femø Nielsen (2016). Politisk kommunikation. 2. og redigerede udgave af kapitel i: Torbjörn Bredenlöw, Jørn Helder og Jens Lautrup Nørgaard (red.). Kommunikation - en grundbog. Hans Reitzels Forlag.

Nielsen MF.; Due, B.; Toft, TLW.; Gravengaard, G.; Nielsen, AMR. (red.): Kommunikation i internationale virksomheder. Bind 1 og 2. Samfundslitteratur.

Nielsen, Mie Femø (2016). When Compassion is Making it Worse: Social Dynamics of Tabooing Victims of Child Sexual Abuse. Sexuality & Culture, 20(2): 386-402. Online first 2015. DOI 10.1007/s12119-015- 9329-7

Rimestad, L. & Gravengaard, G.: "Socialisation at the morning meeting. A study of how journalist interns are socialised to present ideas at morning meetings in the newsroom". Applied Journalism & Media Studies

Nielsen, Mie Femø; Brian Due; Thomas L.W. Toft; Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (2016). Kommunikation i internationale virksomheder. København: Samfundslitteratur. Vinder af Lærebogsprisen 2014.

Petersen, Maja Stryhn; Morris, David Jackson & Nielsen, Mie Femø (2016). A pilot study of telehealth and and face-to-face consultations in diagnostic audiology. CIRCD Working Papers in social interaction, 1(3): 1-38.

Due, Brian L., Birte Asmuß og Mie Femø Nielsen (2016). Nye interaktionelle realiteter for internationale virksomheder. Kap. 1 i Nielsen, Mie Femø; Brian L. Due; Thomas L.W. Toft; Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (2016). Kommunikation i internationale virksomheder. København: Samfundslitteratur.

Nielsen, Mie Femø og Brian L. Due (2016). Kultur. Kap. 2 i Nielsen, Mie Femø; Brian L. Due; Thomas L.W. Toft; Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (2016). Kommunikation i internationale virksomheder. København: Samfundslitteratur.

Moberg, Bergur Rønne; Brian L. Due og Mie Femø Nielsen (2016). Sted og rum. Kap. 3 i Nielsen, Mie Femø; Brian L. Due; Thomas L.W. Toft; Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (2016). Kommunikation i internationale virksomheder. København: Samfundslitteratur.

Due, Brian L.; Mie Femø Nielsen og Jeanette Landgrebe (2016). Kommunikation og medarbejderes daglige interaktion. Kap. 4 i Nielsen, Mie Femø; Brian L. Due; Thomas L.W. Toft; Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (2016). Kommunikation i internationale virksomheder. København: Samfundslitteratur.

Nielsen, Mie Femø (2016). Uformel og formel interaktion. Kap. 5 i Nielsen, Mie Femø; Brian L. Due; Thomas L.W. Toft; Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (2016). Kommunikation i internationale virksomheder. København: Samfundslitteratur.

Nielsen, Mie Femø; Ann Merrit Rikke Nielsen, Birte Asmuß, og Liv Otto Hassert (2016). Møder. Kap. 6 i Nielsen, Mie Femø; Brian L. Due; Thomas L.W. Toft; Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (2016). Kommunikation i internationale virksomheder. København: Samfundslitteratur.

Hassert, Liv Otto; Mie Femø Nielsen og Ann Merrit Rikke Nielsen (2016). Møder via video, web eller telefon. Kap. 7 i Nielsen, Mie Femø; Brian L. Due; Thomas L.W. Toft; Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (2016). Kommunikation i internationale virksomheder. København: Samfundslitteratur.

Nielsen, Ann Merrit Rikke; Mie Femø Nielsen og Amalie Malling Dahl (2016). Den virtuelle medarbejders kommunikation. Kap.11 i Nielsen, Mie Femø; Brian L. Due; Thomas L.W. Toft; Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (2016). Kommunikation i internationale virksomheder. København: Samfundslitteratur.

Nielsen, Mie Femø (2016). Tillid i relationer. Kap. 15 i Nielsen, Mie Femø; Brian L. Due; Thomas L.W. Toft; Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (2016). Kommunikation i internationale virksomheder. København: Samfundslitteratur.

Ørom, Signe, Mie Femø Nielsen og Pernille Schmidt (2016). Træning i kulturforståelse. Kap. 22 i Nielsen, Mie Femø; Brian L. Due; Thomas L.W. Toft; Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (2016). Kommunikation i internationale virksomheder. København: Samfundslitteratur.

Nielsen, Mie Femø, Jeanette Landgrebe og Signe Ørom (2016). Undervisningsperspektivet. Kap. 23 i Nielsen, Mie Femø; Brian L. Due; Thomas L.W. Toft; Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (2016). Kommunikation i internationale virksomheder. København: Samfundslitteratur.

Nielsen, Mie Femø, Gitte Gravengaard, Brian L. Due, Ann Merrit Rikke Nielsen og Thomas L.W. Toft (2016). Undersøgelsesmetoder. Kap. 24 i Nielsen, Mie Femø; Brian L. Due; Thomas L.W. Toft; Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (2016). Kommunikation i internationale virksomheder. København: Samfundslitteratur.

Nielsen, Mie Femø og Brian L. Due (2016). Fremtidsperspektiver: Hvor bevæger feltet sig hen? Epilog til Nielsen, Mie Femø; Brian L. Due; Thomas L.W. Toft; Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (2016). Kommunikation i internationale virksomheder. København: Samfundslitteratur.

2015

Caglio, Agnese and Mie Femø Nielsen (2015). Stages in testing in the wild. In: Rianne Valkenburg, Coen Dekkers and Janneke Sluijs (Eds). Proceedings of the
4th Participatory Innovation Conference 2015. The Hague University of Applied Sciences, pp. 402-405

Due, Brian L. og Lange, Simon B. (2015). Videobased Reflection on Team Interaction (The ViRTI-method). CIRCD Working papers on interaction and communication, 1(3), 1-38, Centre of Interaction Research and Communication Design, University of Copenhagen. ISBN 978-87-93300-08-8

Gravengaard, G. & Rimestad, L.: Journalist i praktik. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Read more here.

Gravengaard, G. "Pressen - fra bladhus til mediehus". In Svendsen, E. & Lauridsen, P.S. (Eds.): Grundbog i medieanalyse for danskstuderende. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Nielsen, Mie Femø and Agnese Caglio (2015). Copying and learning in testing. In: Rianne Valkenburg, Coen Dekkers and Janneke Sluijs (Eds). Proceedings of the
4th Participatory Innovation Conference 2015. The Hague University of Applied Sciences, pp. 406-409

Nielsen, Mie Femø (2015). Samarbejde med eksterne partnere om studenterprojekter (2015). Artikel i: Lærebog i Universitetspædagogik for erfarne undervisere. Redigeret af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen. København: Samfundslitteratur

2014

Due, Brian: "The development of an idea in a context of rejection" In: Semiotica. Volume 2014, Issue 202, Pages 207–240, ISSN October 2014

Nielsen, Mie Femø: "Konversationsanalyse. Udvikling og optimering af organisationers møder og videokonferencer." In: Helle Petersen (eds): Organisationskommunikation. Teori og cases om tekst og tale. Samfundslitteratur

Gravengaard, G. & Rimestad, L.: "Socialising journalists in the newsroom". Paper at the conference International Conference on Applied Linguistics and Professional Practice. Geneva, Schwitzerland, September 2014

Gravengaard, G. & Rimestad, L.: ”Observationsstudier”. In: Hoppmann, D. & Skovsgaard, M. (Eds.): Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikation. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag

Gravengaard, G.: ”Analyse af kvalitative data”. In: Hoppmann, D. & Skovsgaard, M. (Eds.): Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikation. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag

Gravengaard, G. & Rimestad, L.: ”Interview”. In: Hoppmann, D. & Skovsgaard, M. (Eds.): Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikation. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag

Gravengaard, G.: "Socialising journalists in the newsroom". PechaKucha presentation on YouTube, 15 June 2014

Gravengaard, G. & Rimestad, L.: "Internships in the newsroom – learning via legitimate peripheral participation". Paper for the conference: Writing Across Boarders III. Paris. February 2014

Gravengaard, Gitte:  "Kulturanalyse. Kommunikationsrådgiverens vej til at forstå forståelsen i organisationer." In: Helle Petersen (eds): Organisationskommunikation. Teori og cases om tekst og tale. Samfundslitteratur

Gravengaard, G. & Rimestad, L.: Socialising journalist trainees in the newsroom - on how to capture the intangible parts of the socialising process. Nordicom 

Due, Brian: Ideudvikling - en multimodal tilgnag til innovationens kreative faser. Samsundslitteratur

Lange, Simon Bierring. 2014. ”En introduktion til CARM: The Conversation Analytic Role-Play Method”. CIRCD working papers on social interaction

Lange, Simon Bierring. 2014. ”Kan konversationsanalyse bidrage i analyser af identitetsarbejde og sociale relationer på Facebook?”. I Københavnerstudier i tosprogethed, bind 70, eds. Janus Spindler Møller & Lian Malai Madsen

Moberg, Bergur Rønne 2014: Resten i Vesten. Verdenslitteratur i modernismens margin. Forlaget Spring

Moberg, Bergur Rønne 2014: Riget i midten. Artikler, interviews, essays. Forlaget Beowulf

2013

Gravengaard, G. and Rimestad, L. (2013): A linguistic approach to journalism practice and internship - on how to capture the intangible parts of the socialisation process. Paper for the NordMedia Conference, August 2013, Oslo

Gravengaard, G. and Rimestad, L. (2013): Socialising journalist trainees in the newsroom. Paper for the IAMCR Conference, June 2013, Dublin

Gravengaard, G. and Rimestad, L. (2013): A linguistic approach to journalism practice - on how to capture the intangible parts of the socialisation process in the newsroom. Paper for the Advancing Media Production Research Conference, June 2013, Leeds

Gravengaard, L. and Rimestad, L. (2013): Presenting an idea to the editor - A study of how journalist interns present news story ideas at morning meetings. Paper for the 3rd World Journalism Education Congress, WJEC-3, July 2013, Mechelen

Gravengaard, L. and Rimestad, L. (2013): Med praktikanten på arbejde. Oplæg for praktikantvejledere på danske mediearbejdspladser. April 2013, Århus

Gravengaard, L. and Rimestad, L. (2013): Panik, læring eller bekvemmelighed? Oplæg for Praktikudvalget (Journalistuddannelserne, Danske Dagblades Forening, Dansk Journalistforbund et al.), december 2013, København

Gravengaard, G. (2013) "A guilty terrorist suspect? On membership categorization and presuppositions in news texts". In: Leon Barkho (ed.): From Theory to practice. How to assess and apply impartiality in news and current affairs. Intellect

Nielsen, Mie Femø 2013. Stepping Stones in Opening and Closing Department Meetings. Journal of Business Communication 50(1): 34-67

Nielsen, Mie Femø 2013. Fitting the Box: Orienting to Appropriateness, Sufficiency, Image and Professional Quality. In Helinä Melkas and Jacob Buur (eds). Proceedings of the Participatory Innovation Conference. 18-20 June 2013 Lahti: Lappeenranta University of Technology, Finland

Nielsen, Mie Femø 2013. Interactional challenges in ICT mediated business meeting interaction. Technologies and Techniques. International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis Conference (IIEMCA). August 5-8, 2013, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada

2012

Gravengaard, G. (2012): "The metaphors journalists live by. Journalists' conceptualisation of newswork". Journalism, vol. 13, no. 8. Link til publikation

Kjærgaard, Anne & Lange, Simon Bierring. 2012. ”Organisationens tekster: Råd om sprogprojekter”. Kommunikationshåndbogen, Forlaget Andersen

Moberg, Bergur Rønne 2012: "Place and Translation. Perspectives on Geomodernism and ........?..........Moberg, Bergur Rønne: "Periphery in William Heinesen's Laterna Magica", in: Scandinavian Studies Vol. 84, No. 2, 191-206

Nielsen, Mie Femø, Søren Beck Nielsen, Gitte Gravengaard and Brian Due 2012. Interactional functions of invoking procedure in institutional settings. Journal of Pragmatics 44 (11): 1457-1473.

Nielsen, Mie Femø 2012. Using artifacts in brainstorming sessions to secure participation and decouple sequentiality. Discourse Studies 14(1): 87-109

Nielsen, Mie Femø 2012. Facilitating brainstorming: Using cards, gum and whiteboards to create explanation slots. Key note at Centre of Systems Studies, Nov. 8-9, University of Hull Business School, United Kingdom

Nielsen, Mie Femø and Magnus Larsson 2012. Followership in business meetings micro level activities. NORDISCO 2012. 2nd Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. Linköping, Sweden, 21-23 November 2012

Nielsen, Mie Femø 2012. Using breaching experiments in studying leadership roles. Qualitative methodology. ESA Research Network 20 Midterm Conference, 20-21 September 2012, Lund

Nielsen, Mie Femø 2012. Trap Questioning. Discourse, Communication, Conversation, March 21-23, 2012. Department of Social Sciences, Loughborough University, Leicestershire, England

Nielsen, Mie Femø 2012. Tabooing and troubled affiliation with ascribed identity. Panel on Affiliation, Identity and Interaction. Conference theme: Troubled Identities, Dansk Sociologkongres, 19.-20. januar 2012, Aarhus Universitet

Steensig, Jakob. Karen Kiil Brøcker, Magnus Glenvad Tind Hamann, Maria Jørgensen, Simon Bierring Lange, Nicholas Hedegaard Mikkelsen. 2012. “Samtalesprogets grammatik - fire fænomener og nogle metodiske overvejelser”. Nydanske Sprogstudier (NyS), 42

2011

Gravengaard, G. and Rimestad, L. (2011) "Elimination of ideas and professional socialisation". Journalism Practice, vol 6, no. 4. Link to publication

Gravengaard, G. (2011) “Hvad sagde jeg?” Om at analysere professionelles sproglige praksis”. Studier i Nordisk, 2008-2009, Københavns Universitet

Gravengaard, G. (2011) "Analysing professional practitioners’ routinised linguistic practice". Paper at the 12th International Pragmatics Conference (IPrA) in Manchester, England, 3 -8 July 2011. In the panel: ”More than mixed methods: Balancing research frameworks in the linguistic pragmatic analysis of news production practices"

Nielsen, Mie Femø 2011. Værtens håndtering af toppolitikeres troværdighed i tv-dueller. Rhetorica Scandinavica, 58: 7-33

Nielsen, Mie Femø 2011. Constructing Leadership in Business Meetings. Key note at Leadership in Practice, Oct. 6–7, University of Helsinki, Finland

Nielsen, Mie Femø 2011. Mellemlederens udfordringer. Lederen i midten 2011. DEA and Berlingske, 26. jan. 2011

Nielsen, Mie Femø 2011. Sæt ledere og ledelse under lup! Ledelse i dag, 1: 1-10

Nielsen, Mie Femø 2011. Hvordan fremmer vi undervisning der involverer erhvervssamarbejde om at opnå kompetencematch og erhvervsparathed hos de studerende? Dialogforum, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Alsion 10.-11. marts 2011

2010

Emmertsen, S. and Heinemann, T.:  "Realization as a Device for Remedying Problems of Affiliation in Interaction", in: RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION, 43(2), 109–132, 2010 Copyright © Taylor and Francis Group.

Gravengaard, G. (2010): Journalistik i praksis. Valg og fravalg af nyhedsideer.  Samfundslitteratur

Gravengaard, G. & Rimestad, L.: "Elimination of ideas in the newsroom. An insight into the work process of journalists at three Danish daily papers". Paper at the ECREA Conference, European Communication Research and Education Association. Hamburg October 2010   

Gravengaard, G.: "A guilty, Tunisian terrorist suspect? On membership categorisation and presuppositions in the Danish media coverage of a terrorist suspect". Paper on the conference: “Interdisciplinary conference on discourse and intraction”. University of Aalborg, Denmark, 17 - 19 November 2010

Moberg, Bergur Rønne 2010 "Udfordring fra udkanten. Æstetiske udviklinger i periferien med særligt henblik på modernismegeografi og oversættelseszoner", in: Spring 29, 163-201

Nielsen, Mie Femø 2010. Fortolkningsledelse – mellemlederes kommunikative arbejde med værdier og kulturskabelse. København: Samfundslitteratur

Nielsen, Mie Femø 2010. Positionering – mellemlederes kommunikative arbejde med ledelsesrum og ledelsesret. København: Samfundslitteratur

Nielsen, Mie Femø and Magnus Larsson 2010. Not too much leadership. ISCL 2010, Dec. 13-14, University of Lund, Sweden

Nielsen, Mie 2010. Using post-its and white boards to create explanation slots. Paper presented at International Conference on Conversation Analysis, University of Mannheim, Germany, July 4-8, 2010

Nielsen, Mie 2010. Balancing leader identities. Key note at School of Linguistics and Applied Language Studies, Feb. 5, Victoria University of Wellington, New Zealand

Nielsen, Mie Femø 2010. Mellemlederens udfordringer. International Virksomhedskommunikation, IVK-dag, SDU, 5. nov. 2010

Nielsen, Mie Femø 2010. Mission: Bedre undervisning på universiteterne! Casefilm og paneldeltagelse på minikonference, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, ITU 14. oktober 2010

Lange, Simon Bierring & Magnus Hamann. ”Tunge led i forfelt og ekstraposition”. Paper at the conference Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS). Aarhus University, Denmark

2009

Emmertsen, S.  Harvey Sacks. In Kolstrup, S., K. Schrøder, G. Agger, and P. Jauert (eds.) Medie- og kommunikationsteoretisk leksikon. Samfundslitteratur 2009, København, s. 471

Emmertsen, S. 2009. "Retorisk samtale og argumentationsanalyse." In: Klujeff, M.L. og H. Roer (eds.) Retorikkens aktualitet (2. revideret udgave). Hans Reitzels forlag, København, s. 217-239 

Emmertsen, S. og Wagner J.: "Konversationsanalyse". I Kolstrup, S., K. Schrøder, G. Agger, og P. Jauert (eds.) Medie- og kommunikationsteoretisk leksikon. Samfundslitteratur 2009, København, s. 258-260

Nielsen, Mie Femø 2009. Interpretative Management in Business Meetings: Understanding Managers’ Interactional Strategies through Conversation Analysis. Journal of Business Communication, 46 (1): 23-56

2006

Emmertsen, S.: Krisekommunikation i nyhedsinterviewet. I Klujeff, M.L., og
H. Roer (eds.) Retorikkens aktualitet, Hans Reitzels Forlag 2006, København, s. 223-250

Emmertsen, S.: "Interviewers’ challenging questions in British debate interviews". Centre for Rhetoric, University of Aarhus, Langelandsgade 139 DK-8000, Denmark. Received 1 August 2003; received in revised form 1 March 2006; accepted 1 July 2006. View pdf

2003

Emmertsen, S.: Debatinterviewerens fjendtlighed – på jagt efter neutralitet. I Asmuss, B. og J. Steensig, (eds.) Samtalen på arbejde: konversationsanalyse og kompetenceudvikling, Samfundslitteratur 2003a, København, s. 270-288

Forthcoming

Gravengaard, G. and Rimestad, L. (fortchcoming): Journalist i praktik. Samfundslitteratur

Gravengaard, G. (fortchcoming): Internships in the newsroom – learning via legitimate peripheral participation. Paper for the conference: Writing Across Boarders III. Paris. February 2014

Gravengaard, G. and Rimestad, L. (fortchcoming): ”Socialising journalist trainees in the newsroom - on how to capture the intangible parts of the process”. Nordicom Review

Gravengaard, G. and Rimestad, L. (in peer review): ”Socialisation at the morning meeting - A study of how journalist interns are socialised to idea presentation at morning meetings in the newsroom”. Journalism Practice

Gravengaard, G. (fortchcoming): ”Kulturanalyse: Kommunikationsrådgiverens vej til at forstå forståelsen i organisationer”. In: Petersen, H. (ed.): Kommunikation der virker – på dansk. Samfundslitteratur

Gravengaard, G. and Rimestad, L. (fortchcoming): ”Observationsstudier”. In: Hoppmann, D. and Skovsgaard, M. (Eds.): Metoder i journalistikforskning. Hans Reitzels Forlag

Gravengaard, G. and Rimestad, L. (fortchcoming): ”Interview”. In: Hoppmann, D. and Skovsgaard, M. (Eds.): Metoder i journalistikforskning. Hans Reitzels Forlag

Moberg, Bergur Rønne 2009 "Mapping and Contact Zones. Space and Place in Jørgen-Frantz Jacobsen's Barbara and William Heinesens De fortabte Spillemænd" in:Scandinavian Studies, Vol. 81, No. 2, 199-214

Nielsen, Mie Femø, Maria Lindorf, Lene Rimestad og Kira Vrist Rønn (forthc.). ”Vi skal være mere kreative!” Facilitering af innovative teams. Et mikroanalytisk bidrag til innovationsforskningen. Københavns Universitet

Nielsen, Mie Femø (forthc.). Barriers Due to Lack of Eye Contact in ICT Mediated Business Meetings. Ethnographic Studies. Under review

Nielsen, Mie Femø (forthc.). Sizing up 'the box' in order to fit in: Design team orientation to stakeholders, values and success criteria. CoDesign. Under review

Nielsen, Mie Femø (forthc.). Host orchestration of top politician credibility in TV election duels. Abstract accepted after review for Special Issue "Gender, Language and the Media" of Journal of Gender and Language. Under review

Nielsen, Mie Femø (forthc.). Muting as a social action in ICT mediated business meetings. International Conference on Conversation Analysis, ICCA14, 2014, Los Angeles, USA. Abstract accepted.for the panel Orders of Interaction in Mediated Settings, organized by Ilkka Arminen (University of Helsinki, Finland), Christian Licoppe (Telecom ParisTech, France) and Anna Spagnolli (University of Padova, Italy)

Nielsen, Mie Femø (forthc.). Authentic industry mega cases as teaching method. Abstract accepted for UIIN (University-Industry Interaction Conference), Barcelona April 2014

Nielsen, Mie Femø (forthc.). Marking sensitive activities with 'rollercoaster intonation'. In Maj-Britt Mosegaard Hansen and Rosina Marquez Reiter (eds). (Co-)constructing interpersonally sensitive activities across institutional contexts. To be submitted to a special issue of an international, peer-reviewed journal. Abstract accepted

Nielsen, Mie Femø (forthc.). Konversationsanalyse: Udvikling og optimering af organisationers møder og videokonferencer. In H. Petersen (ed.): Kommunikation der virker – på dansk. Samfundslitteratur