Publications and presentations

Publications and presentations under the research project Communication Consultancy.

  • Kjærgaard, A.; G. Gravengaard; S. Hjuler & C. Dindler (2018): "Tænke højt-protokoller. En metode til at undersøge modtagers tekstforståelse og -oplevelse". NyS, Nydanske Studier, nr. 54.
  • Kjærgaard, A.; G. Gravengaard; S. Hjuler & C. Dindler (2018): "Bliv bedre til at skrive med tænke-højt". KommunikationsforumRead article.
  • Gravengaard G. & A. Kjærgaard (2018): "Fra sproglig rådgivning til big data". Kommunikationsforum. Read article
  • Gravengaard G. & A. Kjærgaard (2018): "Fra sproglig rådgivning til co-creation-processer og big data". CIRCD Working Papers in Social Interaction, 3(2), 1-38. Centre of Interaction Research and Interaction Design, University of Copenhagen. Read article
  • Gravengaard, G. (2017); "Collaboration between researchers and practitioners - three paradigms within communication research". Paper for the ALAPP Conference, november 2017, Ghent, Belgium. Read more
  • Landgrebe J. & G. Gravengaard (2017): "Balancing interest in fieldwork – research, teaching and multiple stakeholders". Paper for the ALAPP Conference, november 2017, Ghent, Belgium. Read more
  • Due, B. & Gravengaard, G. (2016): "Interaktionel kommunikationsrådgivning". In: Nielsen, MF; Due, B.; Toft, TLW.; Gravengaard, G.; Nielsen, AMR.: Kommunikation i internationale virksomheder 2. Samfundslitteratur.