CIRCD målingsseminar – University of Copenhagen

Home > News > CIRCD målingsseminar

CIRCD målingsseminar

CIRCD holder målingsseminar for forskere, undervisere og praktikere


Måling af kommunikation er noget, som både forskere og praktikere efterspørger i disse år. CIRCD inviterer til et tværparadigmatisk fagseminar med titlen Måling af kommunikation og interaktion - discipliner, nye metoder og paradigmer. Seminaret finder sted mandag d. 21.august fra 13.00-15.30 på Søndre Campus. Lokalenummer følger. Formålet er at dele indsigter, erfaringer og skabe ny viden og refleksion over, hvordan feltet for måling af kommunikation og interaktion fortsat kan udvikles og integreres i vores egne projekter, praksis og undervisning og derigennem bidrage til udvikling af kommunikationsfaget. Blandt oplægsholderne på seminaret vil være Jesper Andersen, strategisk rådgiver og direktør i Quantum Public Relations, Lasse Skjoldan, senior advisor hos Infomedia og Sune Bjørn Larsen, erhvervspsykolog og ejer af  Raison og Thomas Bjørn Hansen, specialist i klinisk psykologi og leder af Poppelgården. Eftermiddagen kommer til at bestå af en kombination af workshops/diskussionsgrupper og indlæg. Program for eftermiddagen følger.
Tilmelding til: Marta: E-mail: jqd851@hum.ku.dk
Rikke: E-mail: rikke.nielsen@hum.ku.dk